Jak wykonać zabieg?

Etap I – poprawna lokalizacja miejsca złamania.

Poprawne wykonanie zabiegu powinno być poprzedzone dokładnym oznaczeniem miejsca gdzie mamy wykonać terapię. W tym celu najprościej udać się do lekarza prowadzącego i na podstawie zdjęć RTG ustalić optymalną pozycję głowicy do aplikacji EXOGEN®. Pamiętać należy o tym aby nie aplikować ultradźwięków bezpośrednio na płaszczyznę materiału zespalającego kość. Jeśli mamy zespolenie w kości w postaci płytki przykostnej trzeba tak zaplanować zabieg aby fala ultradźwiękowa była emitowana z boku płytki nie na jej największą powierzchnię. Jeśli ultradźwięki będą emitowane na powierzchnię płytki, odbiją się od niej i nie dotrą do kości i miejsca złamania. Jeśli stabilizacją jest gwóźdź szpikowy EXOGEN® można stosować ze wszystkich stron mając jednak na uwadze lokalizację złamania. Jeśli lekarz wskaże miejsce złamania powinniśmy je trwale zaznaczyć na skórze krzyżykiem.

Etap II – zakładanie i mocowanie opaski na głowicę.

Następnym etapem przygotowania zabiegu jest zamocowanie opaski na właściwym miejscu terapii. Korzystając z oznaczonego miejsca do aplikacji na kość, zakładamy opaskę tak aby patrząc przez otwór w elemencie plastikowym opaski, zobaczyć krzyżyk naznaczony na skórze. Następnie zawijamy długi koniec paska wokół kończyny i lekko zaciskamy tak aby opaska nie poruszała się w trakcie zabiegu.

Etap III – Nakładanie żelu na głowicę.

 

Przed uruchomieniem urządzenia głowicę należy równomiernie pokryć warstwą żelu około 1-2 mm na całej jej powierzchni.

Jeśli na głowicy będzie za mało żelu urządzenie „upomni się” o dodanie żelu symbolem kropli na ekranie.

Etap IV – mocowanie głowicy w opasce.

 

Przed uruchomieniem urządzenia wsuwamy przygotowaną głowice z  żelem w element plastikowy i zamykamy białym kapturkiem z napisem EXOGEN®.

Kabel dostarczający energię do głowicy układamy tak aby znalazł się w miejscu specjalnego wycięcia w kapturku.

Etap V – włączenie i rozpoczęcie zabiegu.

Możemy rozpocząć terapię. Naciskamy krótko 0,5 sek. jedyny guzik na urządzeniu EXOGEN® i rozpoczynamy zabieg.  W pierwszej kolejności na ekranie zobaczymy napis EXOGEN®, a po chwili będą widniały na ekranie małe okienka z kolejnymi numerami oraz oznaczeniami czarnego symbolu „X i zielonego „V”. Symbol „X” oznacza dobę w której nie wykonano zabiegu, symbol „V” oznacza dobrze wykonany zabieg. Po naciśnięciu guzika zabieg rozpocznie się automatycznie.

Pola nie zapisane „X” oraz „V” z kolejnymi cyframi 99, 100,101,102 są przygotowane jako wolne, zaplanowane na kolejne zabiegi i nie oznaczają ilości wykonanych zabiegów.

Ważne. Ilość zabiegów i stan licznika możemy zobaczyć w dolnym lewym rogu urządzenia lub na zdjęciu poniżej po lewej stronie na samym dole:

V = 61 liczba poprawnie wykonanych zabiegów

X = 37 liczba dób bez zabiegu

 =0 liczba zabiegów źle wykonanych

 = 61/250 oznacza ilość dobrze wykonanych zabiegów (61) przez pojemność karty (250). Po wykonaniu następnego zabiegu zobaczymy 62/250, 63/250 itd….. Tymi cyframi należy się kierować aby sprawdzić ilość faktycznie wykonanych zabiegów.

Etap VI – w trakcie zabiegu

W czasie trwania zabiegu na ekranie widnieje upływający czas do zakończenia zabiegu. Odliczanie rozpoczyna się od dwudziestej minuty aż do zera.

Etap VII – zakończenie zabiegu

Po upływie dwudziestu minut na ekranie pojawi się symbol i nastąpi zatwierdzenie zabiegu jak na zdjęciu poniżej:

Zabieg po ukończeniu zostanie zapisany w książce zabiegowej. Po zabiegu myjemy głowicę wodą lub wycieramy do sucha.

Exogen oferta
Polityka Prywatności
Regulamin
Kontakt

Adres
Medicartro®
mgr rehabilitacji Rafał Piliński
Wypożyczalnia C.P.M
os. Kolorowe 9/40
Kraków