Exogen.

Exogen stymuluje i umożliwia szybkie leczenie braku zrostu kości , terapię długo i trudno gojących się kości.

Masz złamaną kość, co zrobić gdy goi się wolno lub w RTG brak zrostu kości?

Skuteczną i prostą terapią jest ultradźwiękowa terapia trudno gojących się złamań.

W zwiazku z wieloma pytaniami pacjentów informujemy iż nie pobieramy kaucji za urządzenie. Exogeny są ubezpieczone od przepięć, kradzieży, zdarzeń losowych. Ubezpieczenie obejmuje transport do pacjenta i od Pacjenta do wypożyczalni. Płatność za wypożyczone urządzenie następuje na konto wypożyczalni po siedmiu dniach od otrzymania urządzenia przez pacjenta. Po wpłacie na konto Pacjent otrzymuje fakturę. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. W przypadku wypożyczenia exogenu ponad 50 dni możliwa jest negocjacja i obniżenie ceny za wypożyczenie. Dodatkowe informacje na stronie https://www.medicartro.com.pl/Exogen-4000-

Jak działa Exogen?

W urządzeniu zastosowano falę ultradzwiękową 1,5  MHz impulsową o niskim natężeniu 30 mW/cm2. Gęstość mocy urządzenia jest niska i wynosi 30mW/cm2.

Wskazania do terapii EXOGEN

Stosuje sie go także przy braku zrostu kostnego, przeszczepach kostnych,  złamaniach z powodu przeciążenia, złamaniach wynikających z uprawiania sportu. Możliwe jest stosowanie w złamaniach zaopatrzonych stabilizacją kostną , gwożdziami sródszpikowymi, stabilizatorami zewnętrznymi, po operacjach osteotomii, przeszczepach tkanki kostnej, wydłużaniu kośća za pomcą osteotomii dystrakcyjnej, przy opóżnionym zroście kości.

Według najnowszych badzań decyzję o rozpoczęciu terapii exogenem należy oprzeć o kryterium czy złamanie jest stabilne czy nie jest stabilne. W przypagku braku stabilności złamania wymagana jest obligatoryjnie konsultacja z lekarzem prowadzącym chorego.

W przypadku stabilnego złamania lub opóżnionego zrostu leczenie jest wskazane zgodnie z wytycznymi MTG 12 Narodowego Instytutu Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE ). Niezmiernie ważne jest aby zwymiarować szerokość szczeliny złamania jesli jest ona mniejsz niz 10mm pacjent powinien stosować urządzenie dla przyspieszania zrostu koścca.

Po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie urządzeniem exogen można stosować u pacjentów z czynnikami ryzyka.

Szczególnie polecaną jest terapia u Pacjentów u których wystąpi jeden z czynników ryzyka takich jak: cukrzyca, palenie tytoniu, zaburzenia metaboliczne, osteoporoza kości, uszkodzenie naczyń krwionośnych w obrębie złamania.

Urządzenie Exogen firmy Smith&Nephew zaakceptowane jest przez organizację FDA (Food and Drug Administration) pod nr: P900009/S022 6/26/06 180-Day.

Urządzenie Exogen® złożone jest z aparatu wytwarzającego pulsacyjne ultradzwięki oraz głowicy i opaski podtrzymującej głowice. Głowica emituje pulsacyjne ultradzwięki o niskiej energii częstotliwości .

Zabieg z urządżeniem polega na założeniu paska z otworem na głowice i wsunięciu w ten otwór nażelowanej wcześniej głowicy. Głowica powinna znajdować się bezpośrednio nad złamaniem. Aby stymulacja była skuteczna lekarz prowadzący danego pacjenta powinien wyznaczyć miejsce aplikacji w okolicy złamania. Głowice pokrywa się żelem aby sprzęgnąć głowicę ze skórą i tkankami pod nią co umożliwia wniknięcie ultrzdzwięków w okolice złamania. Jesli żelu jest zbyt mało urządzenie wykrywa ten stan i alarmuje użytkownika przed wykonaniem zabiegu.

Urządzenie można stosować u osób dorosłych , których kościec jest dojrzały. Nie ma wyznaczonej górnej granicy wiekowej do stosowania w/w urzadzenia.

Czas trwania zabiegu określa się na 20 minut dziennie.

Sygnał ultradzwiękowy emitowany z głowicy stymuluje w kilku fazach następujące procesy gojenia kości:

 • fazę angiogenezy -powstawanie naczyń włosowatych w obrębie złamania,
 • fazę kostnienia niezmineralizowanego czyli powstawania macierzy włóknistej,
 • fazę rozplemową- mineralizację tkanki chrzęstnej oraz tkanki chrzęstnej włóknistej powstawanie kości włóknistej,
 • fazę przebudowy kości.

W trakcie leczenia stymulowane i pobudzane są chondrocyty oraz wzrasta poziom czynników VGF, IGF 1 odpowiedzialnych za tworzenie się unaczynienia.
Dochodzi także do podwyższenia białek morfogenetycznych: BMP-2, BMP-4, BMP- 6, BMP-7.
Terapia powoduje także wydzielania fosfatazy alkalicznej MMP13, Collagenu typu 10, COX 2, Prostaglandyny e2.

Przeciwwskazania względne:

 • Złamania patologiczne wynikające z leczenia np: sterydami,
 • lekami niesteroidowymi przeciwzapalnymi,
 • immunoterapia pacjenta,
 • złamania  wg Gustillo III stopnia,
 • złamania ze szczelinami  ponad 25% średnicy kości,
 • odstęp pomiędzy odłamami złamania nie może być większa niż 10 mm,
 • złamania nieustabilizowane,
 • przyjmowanie leków blokerów kanału wapniowego,
 • choroba nowotworowa,
 • ciąża i karmienie piersią,
 • złamania z niewystarczającym kontaktem odłamów kostnych,
 • okolice głowy i twarzoczaszki,
 • złamania w obrębie kręgów kręgosłupa.

Exogen oferta
Polityka Prywatności
Regulamin
Kontakt

Adres
Medicartro®
mgr rehabilitacji Rafał Piliński
Wypożyczalnia C.P.M
os. Kolorowe 9/40
Kraków